Region Panda uspořádal pro své nejmladší žáky turnaj TALENT 2022 ve středu 28. 9. 22. V turnaji, který byl určen pro žáky 1. – 5. tříd z celého okresu Rychnov n. K., dominovali ti nejstarší a nejzkušenější, ale hned za nimi se utváří nová špička dětí z našeho regionu.

 1. Kroulík Štěpán      Semechnice       6             (4. tř.)
 2. Dvořák Vojtěch     Dobruška            5             (5. tř.)
 3. Kulštejn Jiří              Rychnov              4             (1.)
 4. Ružičková Emilly    Rychnov              3,5          (2.)
 5. Fekete Matěj         Javornice            3,5          (5.)
 6. Fekete Daniel         Javornice            3             (3.)
 7. Šípek Matyáš          Slatina n. Zd.      3             (4.)
 8. Kubíček Adam        Slatina n. Zd.      3             (3.)
 9. Kroulík Ondřej       Semechnice       3             (1.)
 10. Dvořáková Karolína Dobruška         2,5          (2.)
 11. Kýčková Ria             Rychnov              2,5          (3.)
 12. Černoch Vít             Slatina n. Zd.      2,5          (3.)
 13. Vilček Jiří                  Kameničná         1,5          (2.)

Všechny tyto děti navštěvují šachové kroužky Regionu Panda v Rychnově a ve Slatině nad Zdobnicí, které vedou trenéři Jiří Daniel a Ilja Mareš. polovina z nich se v sobotu již prezentovala na školení Krajského tréninkového centra mládeže v Rychnově nad Kněžnou, většina těchto žáků měla namířeno v neděli na turnaj v Jaroměři. 

  V Rychnově se uskuteční v sobotu soustředění talentů KTCM z celého Královéhradeckého kraje. Skupina A (ligový dorost) má plán připravený šachovým mistrem Pavlem Čechem a začíná v sobotu odpoledne ve 13 hodin. Po třech hodinách sobotní program skončí a v neděli budou hráči pokračovat on-line z domovů s velmistrem Petrem Neumannem od 9 hodin.

  Skupina B pokročilých žáků má program v sobotu od 9 do 15 hodin. A skupina C  - talentovaných nováčků ve stejném čase. Skupinu povedou Ondřej Ruda a Jiří Daniel. Do skupiny C se mohou se souhlasem oddílového trenéra zapojit ještě i další zájemci.

Region Panda pořádá

ve středu 28. 9. 22 ve své klubovně

šachový turnaj Talent 2022

 V sobotu a v neděli 24. – 25.  9. vstoupil Region Panda do dalšího ročníku dorostenecké ligy. Přestože máme velmi mladý tým, převážně ještě mladší žáky, počítá se s námi jako s jedním z favoritů.

  Volnou neděli 18. 9. 22 jsme využili v Rychnově k uspořádání turnaje začátečníků. Záměrně jsme zvolili termín v neděli od 9 do 12 hodin. Pozvali jsme jen děti bez ELO, které začaly se šachem v lońském nebo letošním roce a ponechali tuto podmínku jejich svědomí. Krátké turnaje jsou důležité proto, že se na nich děti setkávají se šustrmaty, s potřebou umět dát holému králi mat věžemi nebo dámou a pod., protože když děti pak jedou na turnaj 100 km a jsou tam 7 hodin, aby sehráli 7 pětiminutových partií, tak je to prostě nemůže bavit.