Na M ČR seniorů je ke dnešnímu dni přihlášeno 35 hráčů. Většina má již zaplaceno dvoulůžkové nebo jednolůžkové ubytování. Pokud se hráč přihlásí do 10. 7., má snížený vklad o 100 Kč v kterékoli kategorii. Viz propozice. Plné znění propozic najdete v sekci M ČR seniorů. Startovní listiny budou vystaveny na chess rezults přibližně na přelomu května a června.

Dnem 7. 5. 2019 byla obnovena činnost všech kroužků Regionu Panda, které fungují takto:

Pondělí 14:15-15:45 - kroužek mírně pokročilých Jana Horáka

Úterý 14-15:30 a středa 16:30 - 17:30 . kroužek talentů Martina Buločkina

Středa 13-14:30 kroužek začátečníků Ilji Mareše

Středa 14:30-16:15 Kroužek pokročilých Jiřího Daniella

Nutno dodržovat zásady: viz dále

Podle předběžných zpráv ŠS ČR budou obnoveny a dohrány letošní soutěže družstev v červnu, přičemž 1. liga a regionální přebor asi 13. a 14. 6.., Krajská soutěž o týden později (sobota, neděle). Oficiální termín bude teprve ujasněn. Sledujte i náš web.

 

  na četné dotazy ohledně konání letošního M ČR seniorů odpovídám zde. M ČR seniorů v letošním roce bude na 90% v plánovaném termínu. Těch 10% závisí na rozvolňování opatření vlády. Ale všechny dosavadní kroky vedou k tomu, aby se soutěž uskutečnila. Pořadatel je optimista.

V letošním roce probíhá výběr členských příspěvků přibližně stejnou rychlostí jako v letech předchozích. Členy jsem vyzval k úhradě v průběhu března, asi 50% členů zaplatilo na účet do konce března. Následovala upomínka a výzva k úhradě dop poloviny dubna. Dosud nehradilo asi 15 členů své příspěvky, někteří nemají bankovní )účet a zaplatí hotově po rozběhnutí sezony. Někteří asi ukončí svoji aktivní činnost (Marek Nosál, Miroslav Dvořák, Luděk Poláček, Klára Hofmannová, . Ostatním budu muset zaúčtovat 50 Kč navíc za prodlení.

Protože naši současnou činnost brzdí epidemie, jsou omezené  kroužky, budeme muset po skončení epidemie zvážit vrácení části školného (nikoli členských příspěvků), což se týká asi poloviny členů. Zatím o tom ale nemá smysl spekulovat, zatím zůstávají na účtě a je možné, že se snížení školného projeví až při platbách za další rok kroužků. Přeplatky zatím činí u žáků, kteří zaplatili např. 1400 Kč - příspěvky ŠS ČR 75 Kč, KHŠS 75 Kč - Region Panda 200 Kč, školné 1060 Kč za 10 měsíců - 2 měsíce (březen, duben) 2/10. protože ale není jasný termín znovuobnovení činnosti, počkáme.  

Přeplatky rozhodně vrátíme bez ohledu na očekávané snížení letošních dotací.