Během roku 2022 jsme zaregistrovali postupně téměř 30 nových hráčů Pandy, zejména mladších žáků. Zároveň přibližně stejný počet dětí přestal šachy hrát a z registrace byli odhlášeni. Odhlásili jsme všechny hráče, kteří už nehrají déle než rok a předpokládám, že další hráče budeme odhlašovat za rok.

Registrujeme prakticky každého, kdo začne chodit do kroužků, byť je s tím pochopitelně spojena řada úkonů. Aktivní žáci a činnost s mládeží je nesmírně důležitá pro dosažení na nejrůznější typy dotací, ovšem neviditelná práce s tím spojená zabere také mnoho času.  Jsme však díky tomu mimořádným regionem, kde má každé dítě příležitost se naučit hrát královskoui hru a získat základní správné návyky. Naše produkce činí tedy zhruba 30 dětí ročně. V Rychnově působí v současné době čtyři trenéři, ve Slatině a v Opočně po jednom. Máme 5 šachových kroužků, ale proti největším šachovým centrům v republice (Frýdek Místek, Říčany, Lysá nad Labem, Vlašim, Brno, Ústí nad Labem, aj. jsme stále ještě pozadu. V únoru bude proveden výběr příspěvků na činnost a výběr školného v šachových kroužcích.) Kromě péče o členskou základnu pracuje v Rychnově také Krajské centrum talentované mládeže.