Ahoj kamarádi a kamarádky, kteří se chystáte na turnaj seniorů. Stejně jako většina z Vás, kteří mi píšete a telefonujete, jsem měl i já sám obavy z nejrůznějších plošných opatření, která by nám mohla znemožit 22. ročník srpnového setkání seniorů v posledních letech povýšeného na Mistrovství ČR ve 4 kategoriích. Pro jistotu jsem oslovil OHS v Rychnově, která postoupila můj dotaz raději KHS. KHS se k našemu záměru rozhodně nepostavila vstřícně, ale neznemožnila nám soutěž uspořádat. Pro jistotu jsem konzultoval problematiku také s VV Šachového svazu ČR a stejně jako my, mladíci, kteří soutěž absolvujeme, naplnil mě VV včetně předsedy optimismem, fandí nám. Vstříc nám vyšlo i Pelclovo divadlo. Čti dál...

  Kromě níže uvedených opatření nařízených KHS, přijímáme i vlastní "bezbolestná" opatření vedoucí k co nejbezpečnějšímu uspořádání soutěže. Budeme se snažit o maximální rozestupy. M ČR saeniorů bude rozděleno do tří sálů, jedna akce max. 90 účastníků, druhá 30, třetí 20 účastníků.

  Bude se hrát tedy bez roušek, ale roušku si rozhodně přibalte s sebou pro všechny případy.

  Prosím, nepodávejte si ruce!!! Před partií to nahradíme přiťuknutím hlaviček králů. po partii podobně. Mimo šachovnici buďte rovněž zodpovědní!

  Figurky i šachovnice, kliky, záchody a pod. budou denně před kolem desinfikovány. Při vstupu bude desinfekce a prosím každého, aby ji nekompromisně použil. Bez toho nebude vpuštěn do sálu. Kliímatizace v sále není, ale uděláme vše pro maximální větrání.

  V současné době je přihlášeno již téměř 150 hráčů, ale v posledním týdnu se pravidelně cca 10 hráčů odhlásí i když se další pro změnu zase ještě přihlašují. Na tuto kapacitu jsme dobře připravení. Většina pokojů v DM bude obydlena jen jedním účastníkem (asi 30 pokojů), dalších 10 pokojů dvěma účastníky. Máme ještě asi 3 pokoje volné.

  Všichni účastníci budou muset zkousnout hygienická opatření chránící zdraví. Věřím, že jsou v zájmu drtivé většiny a že na jejich dodržování dohlédnete se mnou, aby nám někdo nezodpovědným chováním turnaj nenarušoval a nemuseli jsme třeba předčasně skončit. Věřím, že to zvládneme, zodpovědnost je nyní na kažém z nás.

Stanovisko KHS: 

Krajská hygienická stanice vyhodnotila Vámi připravovaný šachový festival seniorů z pohledu všech možných zdravotních rizik, která souvisejí zejména s věkem hráčů zařazených do zvlášť zranitelné skupiny populace, pravidly hry s úzkým několikahodinovým kontaktem osob v rámci jedné partie ve vnitřním prostoru staveb a dospěla k závěru, že se jedná pro uvedené skupiny seniorů z celého území  ČR za akci vysoce rizikovou a  z pohledu ochrany veřejného zdraví ji nelze doporučit.

I při naplňování nastavených preventivních protiepidemických opatření a postupů k obecné ochraně zdraví účastníků považujeme z hlediska prevence nebezpečí vzniku a dalšího rozšíření  onemocnění  COVID-19 za rizikové jakékoli shromažďování  takového počtu seniorů zastoupených z regionů s různým stupněm rizika nákazy.

 

Rozhodnutí a veškerá odpovědnost je na pořadateli sportovní hromadné akce. 

 

S pozdravem

 

MUDr. Libuše Jůvová

ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

 

Stanovisko předsedy VV ŠS ČR:

VV ŠSČR Vám akci nezakáže, naopak budeme rádi, pokud se do ní pustíte. Zároveň ale také naprosto pochopíme, pokud se akci nakonec rozhodnete zrušit (například v případě dalšího zhoršení situace). Rozhodnutí je na Vás, v tom se s KHS shodneme. Odpověď KHS vnímám jako solidní, zažili jsme i daleko horší přístupy jiných KHS :-) Je naprosto logické, že pořádání akce nedoporučují, z jejich pohledu by skutečně bylo nejlepší, pokud bychom všichni byli doma a nedělali nic. Pokud jste schopen a ochoten splnit jejich podmínky, chápu jejich vyjádření tak, že pořádání akce nic nebrání. Držím Vám palce a prozatím stále počítám s mojí domluvenou návštěvou 15. - 16. srpna. Mějte se hezky. RNDr. Martin Petr, PhD. - předseda ŠS ČR.