V letošním roce probíhá výběr členských příspěvků přibližně stejnou rychlostí jako v letech předchozích. Členy jsem vyzval k úhradě v průběhu března, asi 50% členů zaplatilo na účet do konce března. Následovala upomínka a výzva k úhradě dop poloviny dubna. Dosud nehradilo asi 15 členů své příspěvky, někteří nemají bankovní )účet a zaplatí hotově po rozběhnutí sezony. Někteří asi ukončí svoji aktivní činnost (Marek Nosál, Miroslav Dvořák, Luděk Poláček, Klára Hofmannová, . Ostatním budu muset zaúčtovat 50 Kč navíc za prodlení.

Protože naši současnou činnost brzdí epidemie, jsou omezené  kroužky, budeme muset po skončení epidemie zvážit vrácení části školného (nikoli členských příspěvků), což se týká asi poloviny členů. Zatím o tom ale nemá smysl spekulovat, zatím zůstávají na účtě a je možné, že se snížení školného projeví až při platbách za další rok kroužků. Přeplatky zatím činí u žáků, kteří zaplatili např. 1400 Kč - příspěvky ŠS ČR 75 Kč, KHŠS 75 Kč - Region Panda 200 Kč, školné 1060 Kč za 10 měsíců - 2 měsíce (březen, duben) 2/10. protože ale není jasný termín znovuobnovení činnosti, počkáme.  

Přeplatky rozhodně vrátíme bez ohledu na očekávané snížení letošních dotací.