Na konci února byla rozeslána všem 59 členům informace o výši členských příspěvků a žádost o jejich úhradu. Dosud uhradilo příspěvky pouze 15 členů. Žádáme ostatní o úhradu v měsíci březnu.