KP žáků v rapidu v kategoriích do 10 a do 12 let bude v neděli 6. 6. pravděpodobně v Rychnově n. K. Jasno bude do úterý.

HD12 – chlapci a dívky, nar. 1. 1. 2009 a mladší

HD10 – chlapci a dívky, nar. 1. 1. 2011 a mladší

Systém hry: švýcarský systém na 6 kol

Tempo hry: 20 minut + 5 s/tah

Prezence: 8:00 – 8:50

Panda umožní účast všem žákům z kroužků J. Daniela, J. Horáka a I. Mareše. Hlaste se u ved. kroužku. Stravování individuální. Přepodkládaný konec 15-16 hod. Nutné prohlášení o bezinfekčnosti. Formulář připraví pořadatel k prezenci.