Zájem o letošní ročník turnaje seniorů v posledních dnech prudce narůstá. Před několika dny jsme překročili osmdesát přihlášených, dnes je to již 90 přihlášených, a to jsme již 3 odhlášené vyškrtli. Těm, kteří si dosud nezaplatili startovné, doporučuji uhradit jej do 10. 7. Po tomto termínu již nebude poskytována sleva na startovném 100 Kč. Číslo účtu je v propozicích na našich stránkách, stejně tak tam najdete i startovní listiny, které doplňujeme minimálně 2x týdně. Stačí kliknout na M ČR seniorů.

  Příjem všech přihlášek a plateb osobně potvrzuji e-mailem. Pokud je někdo málo informován, prosím, napište mi.

 

Aktualizace těchto stránek je spolufinancována z projektu INSPIR - intenzivní spolupráce sítí institucí regionů,
reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000097 realizovaného v letech 2017-2020