V Rychnově probíhá v týdnu 1. - 5. 7. příměstský šachový tábor, který vedou trenéři Mgr. Petr Kačírek, Martin Buločkin, Jan Horák a Jiří Daniel. V pátek odpoledne od 12:30 je připraven turnaj v bleskovém nebo v rapid šachu v klubovně Pandy. Turnaj je otevřený pro všechny zájemce.

 

Aktualizace těchto stránek je spolufinancována z projektu INSPIR - intenzivní spolupráce sítí institucí regionů,
reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000097 realizovaného v letech 2017-2020